Privacy

Het is uw recht dat wij uw privacy waarborgen. Dat doen wij ook zo goed als wij kunnen. Echter de open opzet van onze praktijk maakt het soms moeilijk om dit te garanderen. Het gesprek aan de balie kan soms gehoord worden door de patiënten in de wachtkamer. Houdt u daar alstublieft rekening mee.

Geef de assistente aan wanneer u iets persoonlijks wilt melden. Zij kan u mee nemen naar een afgesloten ruimte.

Om een goede kwaliteit en continuïteit van zorg te kunnen bieden, wordt er in de huisartsenpraktijk een medisch dossier bijgehouden, waarin ook de registratie van uw contacten met de huisarts te vinden is.

Op al deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Alle medewerkers van Von Asmuth Huisartsen hebben toegang tot uw medisch dossier en zijn gehouden aan hun beroepsgeheim.

De huisartsen waken erover, dat met uw medisch dossier vertrouwelijk wordt omgegaan.  Wij hebben hiervoor ook een speciaal privacyreglement opgesteld.

Alle medische dossiers worden veilig opgeslagen bij FuTec Systems, een bedrijf wat hierin gespecialiseerd is, om de veiligheid te garanderen. Wij zijn aangesloten bij het landelijk schakelpunt (LSP). Hierbij kan een gedeelte van Uw dossier gedeeld worden met de huisartsenpost Smash en met Uw apotheek. Hiervoor moet U echter eerst toestemming geven. Zolang dit niet met U besproken is en U geen toestemming gegeven heeft, worden Uw gegevens niet gedeeld.

In geval van waarneming kunnen dokter Fain, Roeloffs en Vos in onze electronische dossiers werken en hebben zij inzage in Uw dossier.