Niet tevreden?

Indien U niet tevreden bent, nodigen Eckhardt en Iris von Asmuth U van harte uit dit met hen te bespreken. Hopelijk kunnen we dan samen tot een oplossing komen, waar U zich in kunt vinden.

Spreekt U gerust éen van onze assistentes hierop aan. Zij kunnen Uw klacht aanhoren, zij kunnen U een afspraak geven met éen van de artsen om Uw klacht te bespreken, of zij kunnen U een klachtenformulier overhandigen, waarmee U schriftelijk een klacht in kunt dienen, die dan door onze interne klachtenfunctionaris behandeld zal worden.

Verder is Iris von Asmuth aangesloten bij de klachtencommissie van de Huisartsenkring Haaglanden (HKH) en de geschillencommissie van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) en Eckhardt von Asmuth is aangesloten bij de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Artsen (NVAA) en de geschillencommissie van de Stichting Quasir/Zorggeschil.

Lees hier voor algemene informatie over onze procedure.